Saltar ao contido principal
Xornal

Colabora con nós

Nome e apelidos*
Correo electrónico*
Teléfono*
Texto*
Dato(s) de contacto que quere amosar no anuncio*
Correo electrónico
Teléfono
 
 
Tratamento de datos persoais*
 
 
Escriba o texto da imaxe*

All fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
 

 

Os datos persoais recollidos serán incorporados de maneira temporal e tratados no ficheiro de datos de carácter persoal nº 13 denominado «Usuarios de servizos da USC», cuxa finalidade é a xestión de persoas físicas ás cales a Universidade de Santiago de Compostela lles oferte e preste os seus servizos non académicos . Estes datos non poderán ser cedidos, salvo no previsto na Lei. O órgano responsable do ficheiro é a Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. A dirección onde o interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, ante o mesmo, será https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm ; de todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.